เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ.ซี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กล่องกระดาษ และไดคัท ที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก โดยทางบริษัทดำเนินการผลิตโดยเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ เราเชื่อว่าการที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้านั้น ทรัพยากรบุคคลคือสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างสม่ำเสมอ และสามารถผ่านมาตรฐาน ISO 9002 ได้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เราได้ผ่านมาตรฐานใหม่ล่าสุด ISO 9001:2000

ในปัจจุบัน ทางบริษัทดำเนินงานภายใต้มาตรฐานล่าสุด คือ ISO 9001:2008 ซึ่งเราได้รับในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และไม่หยุดเพียงเท่านั้น ทางบริษัทยังคงมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและทีมบริหารของเราเชื่อว่า “มนุษย์เรา มีความสามารถในการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง” ด้วยปณิทานดังกล่าว จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และล่าสุด บริษัท เจ.ซี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน การดำเนินงานสากล ISO 9001:2015 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

 

ft